Fastighets- & Energikonsulter
Värdehöjande åtgärder för optimal fastighetsdrift
Vi gör era miljösatsningar till en god affär, inte bara en god intention
VAD VI GÖR:
• Projektledning för energiåtaganden
• Inventera befintliga fastigheter
• Analysera energianvändningen inför ny- eller ombyggnad
• Kalkylera och offerera energigarantier mot slutkund
• Samordna projektering och utförande avseende energi
• Följa upp fastigheters energiförbrukning och inneklimat
• Utbilda personal och ledning
Miljö … För att minska miljöpåverkan
Genom optimerad energianvändning i fastigheter minskar också utsläpp och miljöfarliga ämnen
Värdehöjande åtgärd för fastigheten
Energieffektivisering är ett indirekt sätt att öka värdet på fastigheten,
låga driftskostnader ger ökat värde vid försäljning
Ekonomi - Drift
Drivkraften för många av våra kunder är den ekonomiska vinningen, minskade driftskostnader
Sänk dina kostnader genom
att hitta energibovarna i din fastighet

Ninac Energi den självklara partnern för alla tänkbara energiprojekt Hjälper er med allt från att minska energikostnader till egenproduktion av el och värme

Genom att se till fastigheten som helhet kan systemens samverkan utnyttjas till fullo. Vid en inventering undersöks allt från byggnadens standard till verksamheten i lokalerna.

 

Ninac Energi analyserar funktion och förbrukning inom el, värme och kyla. För varje specifikt fall presenteras rekommenderade åtgärder och en potentiallista. Vid genomförande av åtgärder har Ninac Energi projektledare som samordnar projekten.

 

En viktig del som ej får förbises är uppföljning och drift efter avslutade projekt, med styr- och reglersystem förenklas uppföljningsarbete och ett tydligt resultat presenteras. Driftuppföljning och injusteringar är rekommenderas för optimering av anläggningar.

 

 

Miljö : För att minska miljöpåverkan

Genom optimerad energianvändning i fastigheter minskar också utsläpp och miljöfarliga ämnen. EU:s miljömål är tydliga: utsläppen av växthusgaser ska minska, likaså energianvändningen.

 

Genom att minska användningen av el, värme och kyla minskar inte bara kostnader utan också utsläpp och miljöpåverkan. En enkel åtgärd som att LED-konvertera all belysning minskar användandet av kvicksilver i belysningen med 100% och energianvändningen med upp till 70%.

 

Energieffektivisering leder ofta till att miljöcertifiering blir aktuellt för att på så vis kunna profilera fastigheten som grön och ge ett mervärde.